Ευρετήριο Άρθρου

Η ψυχαναλυτική (και όχι μόνο) κατανόηση των πραγμάτων μας δίνει τη δυνατότητα να πάψουμε να είμαστε «φυσιολογικοί υπνοβάτες», όπως είπε σε μια του ομιλία ένας δάσκαλός μου, δηλαδή να ερχόμαστε και να φεύγουμε από τη ζωή χωρίς να καταλαβαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας και γύρω μας.

Στα κείμενα που θα ακολουθήσουν («θέματα») θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορα θέματα που αφορούν ιδιαίτερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, στα προβλήματα σχέσεων, σε κάποιες σχετικά συχνές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις όπως και στις διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας. Εννοείται ότι οι προσεγγίσεις δε θα είναι μόνο ψυχαναλυτικές, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον «κόσμο» είναι πολλαπλοί.

Μέρος των κειμένων είναι «δανεισμένο» από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία και προσαρμοσμένο στο σκοπό της ιστοσελίδας (ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου σκεπτόμενου αναγνώστη). Σε κάποια σημεία αναφέρω τις προσωπικές απόψεις μου, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η προέλευση των κειμένων θα αναφέρεται στην αρχή, εκτός βέβαια αν πρόκειται για δικά μου κείμενα. Στις περιπτώσεις που θα θελήσω να κάνω κάποια διευκρίνιση ή να δώσω κάποιο παράδειγμα, θα το επιχειρώ αμέσως μετά τη συγκεκριμένη παράγραφο (η ιστοσελίδα δεν έχει σελίδες!) χρησιμοποιώντας μικρότερη γραμματοσειρά και με την υπόδειξη «σημ.». Υπόδειξη στην αρχή του κειμένου θα υπάρχει επίσης όταν πρόκειται για εξειδικευμένα κείμενα που θα απευθύνονται σε ειδικευόμενους ή ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας.

Όσοι από εσάς ενδιαφέρονται για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μπορούν ν'απευθύνονται σε μένα, τηλεφωνικώς ή καλύτερα με e-mail. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σχετικά κείμενα ή εργασίες που θέλετε να προβληθούν μπορείτε επίσης να τις στέλνετε με e-mail, στις διευθύνσεις που αναφέρονται πιο κάτω.