Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο ξέρουν ελάχιστα πράγματα για τον ψυχισμό και τη συμπεριφορά τους. Και παρότι συνειδητοποιούν ή παρατηρούν τις αντιφάσεις, τα παράλογα και παράδοξα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, σπανιότατα ασχολούνται με τα πραγματικά αίτιά τους, με αποτέλεσμα αυτά να συνεχίζουν να υπάρχουν.

Στην πορεία της εξέλιξής μας, μεταξύ άλλων, αυξήθηκε σταδιακά ο όγκος του εγκεφάλου μας. Έτσι αρχίσαμε να αισθανόμαστε και να κατανοούμε πολύ περισσότερα πράγματα, να επικοινωνούμε λεκτικά και να έχουμε επίγνωση του θανάτου. Δημιουργήσαμε πολιτισμό προσπαθώντας να συνυπάρχουμε και να καταπολεμάμε την παροδικότητα της ζωής. Αναπτύξαμε τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, την τέχνη και την επιστήμη για να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά μας, όμως ελάχιστα έχουμε καταφέρει ως προς τη συναισθηματική μας ωρίμανση. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να επιτίθενται, να εξουσιάζουν, να μην κατανοούν ο ένας τον άλλο, να καταστρέφουν και να αυτοκαταστρέφονται και γενικότερα να μην είναι σε θέση να συμπεριφέρονται ακολουθώντας αυτά που θα τους υπαγόρευε η λογική. Το γεγονός ότι τελικά δεν είναι η λογική αυτή που καθορίζει τα πράγματα, αλλά οι συναισθηματικές μας ανάγκες ή οι φόβοι μας, συνειδητοί ή ασυνείδητοι, παραμένει στην πλειονότητα των ανθρώπων άγνωστο. Όλα αυτά, βέβαια, δε σημαίνουν ότι είμαστε μονίμως δυστυχισμένοι. Βιώνουμε και περιόδους ή στιγμές πληρότητας και ευτυχίας. Με αυτές όμως συνήθως δεν προβληματιζόμαστε, αν και η αναπαράσταση ή η αναβίωσή τους θα βοηθούσε στη συνειδητοποίηση και κατανόηση των αναγκών και των δυνατοτήτων μας.

Η ψυχολογία, μια από τις τελευταίες επιστήμες, έχει προσφέρει μια νέα διάσταση στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Εδώ και περίπου 100 χρόνια γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τον ψυχισμό μας. Το περίεργο είναι ότι οι γνώσεις που αποκτούνται δε μεταφέρονται στο ευρύτερο κοινό, σαν να μη θέλουμε να ωριμάσει η ανθρωπότητα. Δε μαθαίνουμε σχεδόν τίποτα από αυτά ούτε στο σπίτι, ούτε στο σχολείο, ούτε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Βασικός σκοπός της ιστοσελίδας αυτής θα είναι λοιπόν η σταδιακή κάλυψη του κενού που υπάρχει στον τομέα αυτό, η ενημέρωση δηλαδή και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου σκεπτόμενου κοινού σε θέματα που αφορούν στο ψυχισμό και τη συμπεριφορά του ανθρώπου.

Επιθυμώ, και κατά κάποιο τρόπο νιώθω την υποχρέωση, να μεταφέρω γνώσεις, εμπειρίες και απόψεις από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία παλαιότερων και σύγχρονων επιστημόνων (όπως επίσης και προσωπικές), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο προσέγγισης την έρευνα και την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις / επιδράσεις της.

Πως συμβαίνει για παράδειγμα ο καθένας μας να θέλει να ζει ευχάριστα και ειρηνικά και κατά ένα περίεργο τρόπο να νιώθει, να σκέφτεται και να λειτουργεί αντίθετα ή διαφορετικά προς αυτό (δυσκολία ή αδυναμία χαράς, ικανοποιητικής σχέσης, επικοινωνίας, κατανόησης της διαφορετικότητας του άλλου κ.α.). Πως επίσης δημιουργούνται τα διάφορα ψυχογενή συμπτώματα, σε επίπεδο ατομικό, όπως είναι οι φοβίες, οι σεξουαλικές δυσκολίες ή ανικανότητες, η τελειομανία, η κατάχρηση ουσιών κλπ., όπως και πολλά άλλα παράλογα κοινωνικά φαινόμενα (ρατσισμός, φανατισμός, τρομοκρατία, πόλεμος, μεταφυσικές πεποιθήσεις κ.α.).

Σ'αυτά και σε άλλα συναφή ερωτήματα η ψυχολογία και άλλες επιστήμες δίνουν τις απαντήσεις τους, οι οποίες δεν είναι πάντα ταυτόσημες, συνήθως όμως είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Τις επικρατέστερες από αυτές θα προσπαθήσω να τις μεταφέρω με έναν τρόπο που θα είναι - ελπίζω - κατανοητός. Φυσικά θα αναφερθώ και στις εκ διαμέτρου διαφορετικές προσεγγίσεις θεμάτων όπως είναι η ζωή μετά θάνατον, η ύπαρξη θεού, το νόημα της ζωής, η «ελευθερία» βούλησης / επιλογής, η παιδεία, η κληρονομικότητα κ.α.

Το διαδίκτυο - η ιστοσελίδα - προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και επιλογής κειμένου από τη μία πλευρά και τη συνεχή ανανέωση, διόρθωση ή τον εμπλουτισμό των εκάστοτε κειμένων από την άλλη. Προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα κριτικής και προτάσεων ( μέσω e-mail). Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν χρόνο, διάθεση και συμμετοχή.

Ξεκινάμε και βλέπουμε....